optimumkrommekatalase  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| bovenbouw h v |

temperatuurgradiënt

Om de invloed van temperatuur op de werking van het enzym katalase te onderzoeken moet een temperatuurgradiënt gemaakt worden. Voor een temperatuurgradiënt is een waterbad nodig.

waterbad

voorbereiding:

Vul 10 reageerbuizen met 0.5 g fijngewreven katalasehoudend product. Kijk voor een handleiding voor het vullen van de reageerbuizen bij de werkwijze van het voorbereidend practicum. Nummer de reageerbuizen 1 t/m 10. Voeg de 2 ml demi-water toe en nummer de reageerbuizen met een watervaste stift.

nodig:

veiligheidsjas (labjas), veiligheidsbril, waterbad, ijswater, thermometer, H2O2 (3%), katalasehoudend product, weegschaal, rasp, spatel, vijzel en mortier, spuitfles demi-water, 20 reageerbuizen, reageerbuisrek, 1 horlogeglazen, zuigpipet met ballon, 1 maatbekers (20 ml), 1 bekerglas, watervaste stift, liniaal met millimeterverdeling, grafiekpapier en een notitievel.

taakverdeling:

Om dit practicum in de gestelde tijd af te krijgen moet in groepsverband (4 5 personen) gewerkt worden. Lees het onderstaande practicum door en stel een taakverdeling op. Stel binnen de groep een coördinator aan die het verloop van het proces in de gaten houdt en de verschillende groepsleden aanstuurt bij de verschillende onderdelen van dit practicum. Bij dit practicum moet een temperatuurgradiënt worden samengesteld. Voor het opstellen van deze gradiënt is enig literatuuronderzoek noodzakelijk. Stel binnen de groep een persoon aan die dit literatuuronderzoek voor zijn rekening neemt.

werkwijze:

• vul 10 reageerbuizen met 0.5 g fijngewreven katalasehoudend product
• voeg de 2 ml demi-water toe
• nummer de reageerbuizen 1 t/m 10
• zie de handleiding bij de werkwijze van het voorbereidend practicum
In het voorbereidend practicum is de hoeveelheid H2O2 bepaald die bij het fijngewreven katalasehoudend product gevoegd moet worden.
• voeg deze hoeveelheid H2O2 toe aan de reageerbuizen 1 t/m 10
• (deze reageerbuizen bevatten katalasehoudend product met verdunningsreeksvloeistof)
• nummer de reageerbuizen 1 t/m 10
In de taakverdeling wordt genoemd dat enig vooronderzoek moet plaatsvinden voor de bepaling van een temperatuurgradiënt. Gebruik deze gegevens voor het opstellen van een geschikte temperatuurgradiënt voor dit onderzoek.
• plaats reageerbuis 1 met katalasehoudend product in een waterbad
• plaats reageerbuis 1 met met H2O2 in een waterbad
• stel de temperatuur in
• met behulp van ijswater kan de temperatuur onder kamertemperatuur gebracht worden
• werk in dit geval met een thermometer
• laat de reageerbuizen enige tijd staan
• voeg reageerbuis 1 met H2O2 bij reageerbuis 1 met katalasehoudend product
• laat de reageerbuis enkele minuten staan
• meet de hoeveelheid schuim die zich in de reageerbuis heeft gevormd
• noteer deze gegevens op het notitievel
• herhaal deze handelingen voor de reageerbuizen 2 t/m 10
• pas de temperatuur van het waterbad steeds aan
• spoel de gebruikte pipetten door met demi-water
• zorg ervoor dat resten van chemische stoffen apart ingeleverd worden

waarnemingen, resultaten en conclusie:

Noteer de waarnemingen en resultaten van het voorbereidend practicum op het notitievel. Analyseer de waarnemingen en resultaten en verwerk deze in een conclusie. Geef in de conclusie aan of de gestelde hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen. Bewaar de gegevens op het notitievel voor het construeren van de optimumkromme bij de afronding van het experiment.

optimumkromme katalase

Aan de hand van de resultaten die op het notitievel genoteerd zijn tijdens het practicum waarbij een pH-verdunningsreeks is uitgevoerd, kan een optimumkromme worden uitgezet. De maat hiervoor is de hoogte van de schuimkragen in de verschillende reageerbuizen. Aan de hand van de resultaten die op het notitievel genoteerd zijn bij het practicum waarbij een temperatuurgradiënt is opgesteld, kan eveneens een optimumkromme worden gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van de hoogte van de schuimkragen in de verschillende reageerbuizen. Construeer beide optimumkrommen op het grafiekpapier.

verslaglegging

natuurwetenschappelijk onderzoek

Verwerk de resultaten van het voorbereidend practicum en beide vervolgpractica in een verslag. Bouw dit verslag op aan de hand van de indeling van een natuurwetenschappelijk onderzoek. Motiveer de keuzes die tijdens de verschillende practica gemaakt zijn aan de hand van literatuurverwijzingen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag