spijsverteringsganzenbord  (onderzoek - spel)| onderbouw h v | bovenbouw h v |

Ganzenbord

Ganzenbord

Ganzenbord is een bordspel waarbij ganzen een route (nr 1 t/m 63) moeten afleggen, waarin allerlei hindernissen genomen moeten worden.

spelregels:

spijsverteringsganzenbord

In het spijsverteringsganzenbord is de rol van een gans (een pion) overgenomen door een een spijsbrok. Het ganzenbord begint bij het stoppen van voedsel in de mond. Op nr 63 (het einde van het ganzenbord) worden onverteerde voedselresten (ontlasting) via de anus uit het lichaam verwijderd. Net als bij het 'normale' ganzenbord moeten spelregels bedacht worden om het spel te kunnen spelen.

Analyseer de situatie waarin een spijsbrok zich in de verschillende organen van het spijsverteringsstelsel bevindt.
• werk bij het maken van het spijsverteringsganzenbord in groepjes van 4 à 5 personen
• stel binnen een groepje een coördinator aan
• een coördinator is verantwoordelijk voor het verloop van het maken van het spel
• kies in groepsverband ongeveer 16 situaties uit voor het spel
• vorm deze situaties om tot spelregels voor het ganzenbord
• maak een taakverdeling

spijsverteringsganzenbord

Open Word (of een ander tekstverwerkingsprogramma)
• geef aan bij welke nummers naar de spelregels gekeken moet worden
• beschrijf kort de situatie die bij de spelregel hoort
• beschrijf de spelregel
• maak geschikte tekeningen en teken deze op dezelfde grootte als de hokjes op het ganzenbord
• plak de afbeeldingen op het ganzenbord
• nummer de spelregels met de bordnummers waar deze spelregels gelden
• test het spel en geef eventuele verbeteringen aan.

spelbord


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag