hart, bloedsomloop en uitscheidingsorganen  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

hartritme

elektrische geleiding in de hartspier

`[a]` = sinusknoop, `[b]` = boezemkamerknoop (atrioventiculaire knoop), `[c]` = bundel van His

3.1
1pntVrijgeprepareerde spiercellen van het hartweefsel blijven ook buiten het lichaam contraheren (samentrekken). Vrijgeprepareerde spiercellen contraheren echter in verschillende ritmen ten opzichte van elkaar. Vanuit welk orgaan(tje) worden impulsen regelmatig over het hart geleid?
  • sinusknoop
  • bundel van His
  • boezemkamerknoop (AV knoop)
  • hersenstam
3.2
1pntIn welke volgorde (nummers 1 t/m 6 in de bovenstaande afbeelding) vindt de impulsgeleiding over de hartspier plaats?
  • 1 → 3 → 2 → 6 → 4 → 5
  • 1 → 3 → 2 → 5 → 4 → 6
  • 1 → 2 → 3 → 6 → 4 → 5
  • 1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag