hart, bloedsomloop en uitscheidingsorganen  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

echografie van het hart

Hieronder zijn de beelden van een monitor tijdens een echo-Doppleronderzoek van het hart afgebeeld. Met behulp van een transducer, een apparaatje dat geluidsgolven produceert en opvangt, worden geluidsgolven via de borst naar het hart gezonden. De transducer is verbonden met een echografiemachine. Deze machine zet de geluidsweerkaatsingen van de hartwanden en kleppen om in een bewegend beeld van het hart op een monitor (in de onderste animatie zijn de hartkleppen aangegeven met een rode streep).

hart echo met ECG
elektrocardiogram
  • hart echo met ECG

    losse afbeeldingen van een echo met ECG van een kloppend hart
hartecho met ECGvolledig elektrocardiogram


De impulsgeleiding van het hart kan geregistreerd worden in een elektrocardiogram (ECG). Met behulp van enkele meetpunten op de borst (zie afbeelding) kan de elektrische geleiding door de hartspier bepaald worden.

ECG

Bij punt P vindt elektrische geleiding in de boezems plaats en bij de punten P, Q en R vindt elektrische geleiding in de kamers plaats.

4.1
1pntAan de hand van de echografie-animaties (klik ook op de link 'losse afbeeldingen uit de bovenstaande animatie') kan worden afgeleid dat de boezem-kamerkleppen op punt P open staan en de boezem-kamerkleppen op punt T gesloten zijn. Welke bewering is juist?
  • de boezem-kamerkleppen zijn tussen de punten Q, R en S in de ECG grafiek open, omdat de impulsen zich op dit moment over het het spierweefsel van de boezem verspreiden
  • de boezem-kamerkleppen zijn tussen de punten Q, R en S in de ECG grafiek open, omdat de impulsen zich op dit moment over het het spierweefsel van de kamer verspreiden
  • de boezem-kamerkleppen zijn tussen de punten Q, R en S in de ECG grafiek gesloten, omdat de impulsen zich op dit moment over het het spierweefsel van de boezem verspreiden
  • de boezem-kamerkleppen zijn tussen de punten Q, R en S in de ECG grafiek gesloten, omdat de impulsen zich op dit moment over het het spierweefsel van de kamer verspreiden
toename kamervolume
4.2
1pntHierboven is een grafiek van het bloedvolume van de kamers afgebeeld. Welke afbeelding van het hart hieronder geeft de situatie van traject 1 in de grafiek van het bloedvolume hierboven weer?
4.3
1pntHet hartminuutvolume geeft de hoeveelheid bloed aan dat een kamer per minuut verlaat. Het slagvolume geeft de hoeveelheid bloed aan dat per hartslag een kamer verlaat. Welke bewering is juist?
  • afhankelijk van de activiteiten of geestelijke toestand van een persoon wordt door het parasympatische of (ortho)sympatische zenuwstelsel het slagvolume aangepast
  • afhankelijk van de activiteiten of geestelijke toestand van een persoon wordt door het parasympatische of (ortho)sympatische zenuwstelsel het hartminuutvolume aangepast

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag