concentraties, celorganellen en passief en actief transport  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

celorganellen

membranennetwerk
2.1
1pntIn de afbeelding hiernaast is een gedeelte van een ingewikkeld netwerk van dubbele membranen in het cytoplasma van cellen getekend. Doordat de twee membranen bijna tegen elkaar aan liggen, ontstaan afgeplatte holtes en kanaaltjes. Welke functie heeft dit organel?
 • een enzymfunctie
 • een energetische functie
 • een transportfunctie
2.2
1pntDe kleine bolletjes op de membranen synthetiseren eiwitten. Hoe heten deze kleine bolletjes?
 • mitochondriën
 • chloroplasten
 • ribosomen
 • chromosomen
2.3
1pntWaarom worden in de kleine bolletjes op de membranen van het ingewikkelde netwerk in het cytoplasma van cellen alleen eiwitten en geen koolhydraten zoals glucose gesynthetiseerd?
 • glucose kan, in tegenstelling tot eiwit, het celmembraan van de cellen passeren
 • glucose wordt gevormd bij fotosynthese en komt alleen in chloroplasten voor
 • glucose wordt in de kleine bolletjes juist verbrand om energie vrij te maken
2.4
1pntWaarvoor wordt in een mitochondrium zuurstof verbruikt?
 • voor het vrijmaken van stoffen die nodig zijn voor processen in de cel
 • voor het vastleggen van energie die nodig is voor processen in de cel
 • voor het vrijmaken van energie die nodig is voor processen in de cel
 • voor het vastleggen van stoffen die nodig zijn voor processen in de cel
2.5
1pntHoe komt zuurstof bij mitochondriën?
 • osmose
 • actief transport
 • transportenzymen
 • diffusie

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag