concentraties, celorganellen en passief en actief transport  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

selectief-permeabel, osmose, diffusie en actief transport

3.1
1pntWaaraan is de osmotische waarde van een celwand van een plantencel gelijk?
 • de vacuole
 • het extern milieu
 • het cytoplasma
3.2
1pntHet transport van water door een semi-permeabel membraan gaat tegen het concentratieverval in.
 • [ juist ] [ onjuist ]
3.3
1pntHoe komt het dat een celmembraan selectief-permeabel is en niet semi-permeabel?
 • omdat in vet oplosbare stoffen door osmose via eiwitten in het celmembraan getransporteerd kunnen worden
 • omdat in water oplosbare stoffen door osmose via eiwitten in het celmembraan getransporteerd kunnen worden
 • omdat in water oplosbare stoffen via fosfolipiden in het celmembraan kunnen diffunderen
 • omdat in water oplosbare stoffen via eiwitten in het celmembraan kunnen diffunderen
3.4
1pntEen plant wordt in het zonlicht geplaatst. Welke bewering is juist?
 • de door fotosynthese gevormde zuurstof verlaat chloroplasten door actief transport
 • de door fotosynthese gevormde zuurstof verlaat chloroplasten door diffusie
 • de door fotosynthese gevormde glucose verlaat chloroplasten door osmose
celmembraan
3.5
1pntHoe heten de onderdelen in de schematische voorstelling van het celmembraan hierboven?
 • 1 = koolhydraatketens; 2 = eiwit; 3 = dubbele keten fosfolipiden;
 • 1 = fosfolipidenketens; 2 = koolhydraat; 3 = dubbele keten eiwitten;
 • 1 = eiwitketens; 2 = koolhydraat; 3 = dubbele keten fosfolipiden;
 • 1 = eiwitketens; 2 = fosfolipiden; 3 = dubbele keten koolhydraten;

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag