concentraties, celorganellen en passief en actief transport  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

osmose en osmotische waarde

4.1
1pntEen plant wordt in het zonlicht geplaatst. Welke bewering is juist?
 • de door fotosynthese gevormde glucose verlaat chloroplasten door osmose
 • de door fotosynthese gevormde zuurstof verlaat chloroplasten door diffusie
 • de door fotosynthese gevormde zuurstof verlaat chloroplasten door actief transport
bloedvat
4.2
1pntIn de bovenstaande afbeelding zijn rode bloedcellen in een bloedvat afgebeeld. Welke bewering is juist?
 • door een verschil in osmotische waarde tussen het bloedplasma en de rode bloedcel, kan watertransport plaatsvinden vanuit het externe milieu naar het interne milieu
 • door een verschil in osmotische waarde tussen het bloedplasma en de rode bloedcel, kan watertransport plaatsvinden binnen het externe milieu van het bloedweefsel
 • door een verschil in osmotische waarde tussen het bloedplasma en de rode bloedcel, kan watertransport plaatsvinden binnen het interne milieu van het bloedweefsel
4.3
1pntWanneer gaan de rode bloedcellen in het bloedplasma enigszins bol staan?
 • als de hoeveelheid opgeloste stoffen in het bloedplasma afneemt
 • als de hoeveelheid opgeloste stoffen in het bloedplasma toeneemt
4.4
1pntWanneer stijgt de osmotische waarde van een bloedcel ten opzicht van het bloedplasma?
 • als in de bloedcel-oplosbare stoffen gesynthetiseerd worden
 • als door actief transport in water-oplosbare stoffen de cel verlaten
 • als door actief transport in vet-oplosbare stoffen de cel verlaten
4.5
1pntWanneer zal de diffusiesnelheid van CO2 van een spiercel naar het omliggende weefselvloeistof toenemen? (CO2 is een nevenproduct dat ontstaat bij verbranding van brandstoffen)
 • als in een spiercel in rust is
 • de activiteit van de spiercel heeft geen invloed op de diffusiesnelheid van CO2
 • als in een spiercel energie verbruikt wordt door samen te trekken

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag