softdrugs en harddrugs  (theorie - informatief)| onderbouw h v | bovenbouw h v |

verschillende soorten drugs

Verdovende middelen of narcotica worden ook wel drugs genoemd. Drugs is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotmiddelen met een drogerende (verdovende of opwekkende) werking. Veel drugs werken in mindere of meerdere mate verslavend. Een aantal soorten drugs werkt echter zwaar verslavend.

een aantal soorten drugs (softdrugs en harddrugs)

softdrugs en harddrugs

Tot de softdrugs worden volgens de Nederlandse wetgeving drugs gerekend waarvan de risico's voor de volksgezondheid toelaat wordt geacht. Harddrugs worden door hun vaak verslavende werking als potentieel schadelijk tot zeer schadelijk geacht. Doorgaans bedoelt men met softdrugs drugs die slechts geestelijk verslavend werken en bedoelt men met harddrugs drugs die zowel geestelijk als lichamelijk verslavend werken. Alcohol en tabak zijn de enige zwaar verslavende drugs die in Nederland vrij verkocht mogen worden. Nederland is het enige land waar bepaalde softdrugs (weed (wiet) en hasj) vrij verkocht mogen worden in zogenaamde 'coffeeshops'.

coffeeshop

Omdat Nederland het enige land is waar weed (wiet) en hasj vrij verkrijgbaar zijn in coffeeshops, komen jaarlijks talrijke toeristen naar Nederland om in de coffeeshops te blowen (weed of hasj te gebruiken). Dit type toerist wordt ook wel drugstoerist genoemd. Naast tulpen en klompen is inmiddels ook het fenomeen coffeeshop uitgegroeid tot een typisch Nederlands symbool.

verdovende, stimulerende en hallucinerende middelen

Drugs kunnen op grond van hun werking worden onderverdeeld in verdovende, stimulerende en hallucinerende middelen. Bij verdovende middelen (downers) wordt de gebruiker rustig. Bij stimulerende middelen (uppers) wordt de gebruiker juist actiever (gestimuleerd). Bij hallucinerende middelen (trippen) verandert de waarneming van de gebruiker. Een gebruiker van hallucinerende middelen kan dingen zien of horen die er in werkelijkheid niet zijn.

Wijze van gebruik

heroïne spuiten (afbeelding uit de speelfilm Christiane F.)

• Oraal: (drinken)
alcoholhoudende drank en drankjes met drugs (opiaten en narcosemiddelen)
• Intraveneus: (spuiten)
heroïne kan met behulp van een injectienaald in de bloedbaan gespoten worden.
• Inhaleren: (na verhitten inademen)
heroïne en crack kunnen op een lepel of aluminiumfolie verwarmd worden, waarna de damp via een buisje wordt ingeademd; bij lijmsnuiven wordt de damp die van verwarmde lijm afkomt geïnhaleerd

heroïne inhaleren


• Roken: (sigaret of pijp al dan niet vermengd met drugs)
Weed (wiet) en hasj worden meestal vermengd met tabak in een sigaret (joint of stickie) of in een pijpje gerookt; tabak zelf is ook een harddrug; heroïne kan ook vermengd met tabak gerookt worden;

bouwen van een joint

• kauwen;
qat en cocabladeren worden gekauwd; door het kauwen op de qatbladeren en cocabladeren komt de werkzame stof langzaam vrij; cocabladeren zijn overigens de grondstof voor cocaïne

qat

• snuiven: (poeder opsnuiven)
bij snuiven worden de drugs eerst fijngewreven en daarna via een buisje door de neus opgezogen; cocaïne wordt meestal gesnoven; sommige andere drugs kunnen ook gesnoven worden

snuiven van cocaïne

• pillen:
XTC, speed en andere drugs zijn in pilvorm (of poeder) te gebruiken

XTC-pillen

verslaving

fragment uit de speelfilm Christiane F. , wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Hierboven is een filmfragment uit de speelfilm Christiane F. via youtube.com te bekijken. Christiane F is een Duits meisje dat in Berlijn hopeloos verslaafd raakt aan heroïne met alle gevolgen van dien. Tijdens het bovenstaande filmfragment is te zien hoe Christiane een spuit met heroïne zet. Dit kan door sommige mensen als shockerend ervaren worden!

tabel verslaving

gevaren en risico's

• alcohol
Alcohol is eigenlijk een gifstof en kan ernstige schade toebrengen aan hart, bloedvaten, lever en hersenen. Daarnaast beïnvloed alcohol het concentratie- en reactievermogen. Na één glas alcoholhoudende drank is het reactievermogen van de gebruiker al merkbaar verminderd. Vandaar dat drank in het verkeer verboden is. Drank kan iemand niet alleen lollig en loslippig maken, maar kan mensen ook opdringerig, vervelend, onverschillig, prikkelbaar en zelfs agressief maken. Bij alcoholverslaving kunnen deze eigenschappen zo sterk worden, dat een persoon voor zijn omgeving onhandelbaar wordt.
• tabak
Tabak en alcohol zijn beide zwaar verslavend maar zijn desalniettemin in bijna alle landen vrij verkrijgbaar. Tabak verstoort de chemische balans in de hersenen, waardoor een sterke afhankelijkheid ontstaat. Volgens onderzoek is nicotine (het werkzame bestanddeel van tabak) minstens zo verslavend als heroïne. Tabak veroorzaakt ernstige schade aan lichaam en geest. Nicotine verhoogt de hartslag en de bloeddruk. De teer in tabak veroorzaakt schade aan slijmvliezen in de longen. Tabak kan tal van kankersoorten veroorzaken, ernstige schade toebrengen aan hart en bloedvaten en tal van andere beschadigingen aan het lichaam toebrengen. Daarnaast is roken ook schadelijk voor de omgeving. Meeroken is natuurlijk minder schadelijk dan roken zelf. Maar ook meeroken kan lichamelijke klachten veroorzaken.
• hasj en weed (wiet)
Hasj en weed hebben naast een verdovende werking ook een licht hallucinerende werking. Zeker als men voor het eerst hasj of weed rookt kunnen deze hallucinerende effecten vrij hevig zijn. Hasj en weed verminderen het concentratievermogen. Hasj en weed kunnen bij veelvuldig gebruik longkanker en hart- en vaatziekten veroorzaken. Hasj en weed zijn minstens drie tot vijf maal zo schadelijk voor het lichaam als tabak. Als men teveel hasj of weed gebruikt kan men buiten bewustzijn raken (out gaan). Veel mensen denken dat hasj en weed, omdat ze slechts geestelijk verslavend zijn, niet zo gevaarlijk zijn als drugs die zowel lichamelijk als geestelijk verslavend zijn. In Nederland kampen veel softdrugsgebruikers met ernstige verslavingsverschijnselen. Uit recent onderzoek blijkt dat veelvuldig hasj- of weedgebruik kan leiden tot psychische stoornissen en sociaal isolement.
• slaap- en kalmeringsmiddelen
Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen angsten en onrust wegnemen. Het lichaam heeft echter steeds een hogere dosis nodig om het effect van de drugs te merken. Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen bij een overdosering schadelijk en soms zelfs dodelijk zijn.
• trippers/LSD
Omdat trippers en LSD hallucinerende middelen zijn, bestaat de kans dat mensen blijvende schade ondervinden van een 'slechte trip'. Mensen kunnen tijden het gebruik van trippers en LSD hevige paniekaanvallen krijgen. Daarnaast kunnen er flashbacks optreden, waardoor iemand op een totaal onverwacht moment weer in de trip belandt.
• speed/XTC
Langdurig gebruik van XTC of speed kan leiden tot volledige uitputting, omdat speed en XTC vermoeidheid onderdrukken. Hierdoor krijgt de gebruiker een verminderde weerstand, gecombineerd met een tekort aan voedingsstoffen, waardoor nagels gaan afbrokkelen en tanden los gaan zitten en uitvallen. Verder bestaat er nog de kans dat gebruikers last krijgen van dwangmatige bewegingen. Omdat speed en XTC in pil of poedervorm verkrijgbaar zijn, is het nooit helemaal duidelijk wat de dosering van de werkzame stof is en of er geen andere middelen in het pilletje of poeder zitten. Een overdosis speed of XTC kan dodelijk zijn. Zeker als de samenstelling van het pilletje of poeder niet helemaal duidelijk is. Bij gebruik van speed of XTC kan oververhitting en uitdroging optreden.
• heroïne en crack
heroïne en crack zijn zwaar verslavend. Hoewel crack nog verslavender is dan heroïne kan eenmalig gebruik van heroïne al leiden tot een verslaving. Een overdosis aan heroïne en crack kan dodelijk zijn. Omdat heroïne en crack vaak gespoten worden, kunnen er tal van besmettelijke ziekten (o.a. Aids) overgedragen worden van de ene op de andere gebruiker. Door de sterk verslavende werking van heroïne en crack zijn gebruikers (junks) doorgaans de hel;e dag bezig met het 'scoren' (verkrijgen) van een nieuwe 'shot'. Door de hoge prijs van heroïne en crack komen junks vaak in het criminele of prostitutiecircuit terecht. Junks leven vaak volledig van de maatschappij geïsoleerd.
• cocaïne
Cocaïne wordt meestal gesnoven. Hierdoor kan het neusslijmvlies ernstig beschadigen. Bij regelmatig en veel cocaïnegebruik verliest de gebruiker zijn eetlust, vermagert en gaat de lichamelijke conditie achteruit. Dit kan leiden tot uitputting, omdat de vermoeidheidsgevoelens verdwijnen. Cocaïnegebruikers kunnen last krijgen van waanvoorstellingen en aanvallen van agressie
• paddo's
Paddo's zijn net als trippers en LSD hallucinerend. De gevolgen en risico's van paddo's zijn te vergelijken met de gevaren en risico's van trippers en LSD.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag