an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

de atmosfeer

De atmosfeer is in verhouding erg dun. De atmosfeer is echter een belangrijke, zo niet cruciale, factor voor het leven op aarde. Zonder atmosfeer zou het leven op aarde zoals we dat nu kennen niet denkbaar zijn. Juist omdat de atmosfeer zo dun is, is de atmosfeer ook kwetsbaar. 'Global warming' zorgt ervoor dat de samenstelling van de atmosfeer drastisch verandert. Deze veranderingen hebben een grote impact op het leven op aarde.

atmosfeer

De energie van het zonlicht dat op de aarde valt, wordt door de atmosfeer voor een deel teruggekaatst. Door deze terugkaatsing van zonne-energie heerst er op aarde een prettig klimaat. Dit broeikaseffect maakt leven op aarde mogelijk.

broeikaseffect

Door de emissie (uitstoot) van broeikasgassen (o.a. CO2) komen meer deeltjes in de atmosfeer. Door de verhoging van de dichtheid van deeltjes in de atmosfeer wordt meer warmte teruggekaatst. Dit wordt het 'versterkt broeikaseffect' genoemd.

CO2 gehalte van de atmosfeer vanaf 1953 tot 2005

schommelingen in het CO2 gehalte

Op het noordelijk halfrond bevindt zich veel meer landmassa dan op het zuidelijk halfrond. Door fotosynthese wordt CO2 vastgelegd in organische stoffen. Fotosynthese vindt vooral in het voorjaar en 's zomers plaats. Omdat zich op het noordelijk halfrond veel meer vegetatie bevindt dan op het zuidelijk halfrond, daalt het CO2 gehalte elke zomer op het noordelijk halfrond ten opzichte van de vorige winter op het noordelijk halfrond. Dit komt omdat tijdens de zomers op het noordelijk halfrond het noordelijke halfrond meer naar de zon is gericht en dat tijdens zomers op het zuidelijk halfrond het zuidelijk halfrond meer naar de zon gericht is. Door de verschillende opnames van CO2 's zomers en 's winters op het noordelijk halfrond schommelt het CO2 gehalte elk jaar.

noordelijk en zuidelijk halfrond

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag