an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

zichtbare gevolgen van het versterkt broeikaseffect

De Kilimanjaro is een vulkanische berg die midden in het tropisch regenwoud van Tanzania (Afrika) ligt. In de afgelopen 35 jaar is de sneeuw op de top van de Kilimanjaro bijna verdwenen.

Kilimanjaro (Tanzania - Afrika)


Gletsjers (ijsmassa's op berghellingen die door hun eigen zwaarte uiterst langzaam naar beneden glijden) zijn de afgelopen tientallen jaren voor een deel of geheel verdwenen.

Glacier National Park (Montana -Verenigde Staten)


Gletsjers zijn enorme zoetwaterreservoirs op aarde. De Gletsjers van de Himalaya verzorgen maar liefs 40% van al het drinkwater op aarde. Afname van het gletsjerijs zal op korte termijn problemen veroorzaken voor de drinkwatervoorziening van de alsmaar groeiende wereldbevolking.

Alpen (Zwitserland/Italië)


afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag