an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

onderzoek naar CO2-gehalte, O2-gehalte en temperatuur

Aan de hand van onderzoek naar ijslagen van gletsjers en poolijs kan achterhaald worden hoeveel CO2, O2 zich de afgelopen 10.000 jaar bij gletsjers en de afgelopen 650.000 jaar bij poolijs in de atmosfeer heeft bevonden. Tevens kan uit dit onderzoek de temperatuur op aarde gedurende deze perioden worden achterhaald.

onderzoek naar CO2-gehalte, O2-gehalte en temperatuur in Antarctica


Net als jaarringen bij bomen die iets vertellen over de klimaatsomstandigheden waaronder de boom heeft geleefd, kunnen ijslagen iets vertellen over de klimaatsomstandigheden waarin de ijslaag zich heeft bevonden. Dit komt omdat in de ijslaag ook sneeuw is ingevroren. Tussen de sneeuw bevinden zich kleine hoeveelheden atmosfeer (lucht). De lucht die zich tussen de ingevroren sneeuw in de ijslaag bevindt, verschaft gegevens over de hoeveelheid CO2 en O2. Door isotopen-onderzoek aan O2 kan ook de temperatuur achterhaald worden (isotopen-onderzoek richt zich op de atoomkernen van een element).

metingen in gletsjerijs geven een klimatologisch beeld van de afgelopen 1000 jaar


Uit de meetgegevens afkomstig van het gletsjerijs is niet alleen af te leiden dat de temperatuur en het CO2-gehalte de afgelopen 1000 jaar zijn gestegen, maar ook is hieruit af te leiden dat er een verband bestaat tussen het CO2-gehalte en de temperatuur op aarde.

metingen in poolijs geven een klimatologisch beeld van de afgelopen 650.000 jaar


Uit metingen in poolijs kan CO2-gehalte en de temperatuur gedurende de laatste 650.000 jaar worden achterhaald. Uit de bovenstaande grafiek is af te leiden dat het CO2-gehalte en de temperatuur altijd geschommeld hebben. Temperaturen zijn tussen ijstijden altijd hoger en tijdens ijstijden altijd laag. De temperatuur die nu op aarde heerst is vaker voorkomen in de afgelopen 650.000 jaar. Het CO2-gehalte is echter nog nooit zo hoog geweest als nu. In 2005 was het CO2-gehalte van de atmosfeer 2x zo hoog als deze ooit geweest is. De voorspellingen voor 2050 zijn dat het CO2-gehalte dan 3x zo hoog is deze ooit geweest is. Omdat uit de grafieken van de metingen in gletsjerijs en metingen in poolijs duidelijk een overeenkomst tussen CO2-gehalte en temperatuur is af te leiden, zal de temperatuur op aarde naar alle waarschijnlijkheid toenemen en net als het CO2-gehalte alle records breken.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag