an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

belang van onderzoek naar CO2-gehalte, O2-gehalte en temperatuur

In de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw hebben de toenmalige presidenten van de Verenigde Staten er alles aan gedaan om opwarming van de aarde te ontkennen. Ronald Reagan (president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989) zette bijvoorbeeld van het ene op het andere moment alle onderzoek naar zonne-energie stop en bleef ondanks alle bewijzen beweren dat het milieu er niet op achteruit ging. George Bush senior (president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993) criminaliseerde de milieubeweging en veronderstelde dat het enige dat deze beweging wilde veroorzaken het faillissement van de Verenigde Staten wilden veroorzaken. In 2000 kwam de zoon van George Bush senior (George Bush junior) in de Verenigde Staten aan de mach. Hoewel de bewijzen nu vrijwel niet te ontkennen zijn, doet ook deze Bush er alles aan om zaken te houden als ze zijn en krijgt milieu-problematiek in de Verenigde Staten wederom niet de aandacht die het zou moeten krijgen.

uitspraken van Reagan en Bush senior

olie- en gaslobby

Het belang van de toenmalige presidenten van de Verenigde Staten lag niet bij het milieu maar bij de economie. In de Verenigde Staten gaat enorm veel geld om in de olie-industrie. Deze olie-industrie heeft daar enorm veel macht. Door de olielobby komen veel wetsvoorstellen niet door de senaat (Amerikaanse 2de kamer). Door de keiharde bewijzen hoopt Al Gore de Amerikaanse bevolking (en wereldbevolking) wakker te schudden. Op deze wijze hoopt hij dat het (stem)gedrag van mensen verandert en de invloed groot-industriëlen afneemt.

grootste vervuilers

CO2-uitstoot Afrika, India, China, Japan, Rusland, Europese Unie en de Verenigde Staten


Per hoofd van de bevolking zijn de Verenigde Staten veruit de grootste vervuilers ter wereld. In de Verenigde Staten wordt gemiddeld per persoon bijna twee keer zoveel CO2 uitgestoten als in de Europese Unie. Maar ook in de Europese Unie, Japan en Rusland wordt per persoon ruim twee maal zoveel CO2 uitgestoten als het gemiddelde op aarde. In de grafiek per regio is te zien dat ook China een grote vervuiler is. Maar ook in deze grafiek blijven de Amerikanen de grootste vervuilers en stoten bijna evenveel CO2 uit als de Europese Unie en China samen.

CO2-uitstoot geïndustrialiseerde landen en landen in ontwikkeling


Uit de bovenstaande grafische voorstelling van CO-uitstoot in geïndustrialiseerde landen en landen in ontwikkeling is af te leiden dat de Verenigde Staten meer CO2 uitstoten dan Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten en Azië samen. De Europese Unie blijft echter niet veel achter bij de Verenigde Staten. De Europese Unie is voor 27.7% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk en de Verenigde Staten zijn voor 30% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag