an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

klimatologische veranderingen

De 10 warmste jaren ooit gemeten kwamen allemaal voor in de laatste 14 jaar. In 2003 kwamen in Europa tienduizenden mensen om door een aanhoudende hittegolf. Dat waren er in Frankrijk 15.000, Nederland 14.000, Portugal 13.000 en Italië 20.000.

gemiddelde temperatuur en warmterecords sinds 1900

Onder natuurlijke omstandigheden varieert de temperatuur van oceaanwater. In de onderstaande grafiek zijn schommelingen van de temperatuur van het oceaanwater afgebeeld zoals deze zouden zijn geweest als geen opwarming van de aarde zou hebben plaatsgevonden (blauw) en de daadwerkelijk gemeten oceaanwatertemperatuur (rood).

temperatuur oceaanwater met en zonder opwarming van de aarde

Het aantal stormen en overstromingen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er is een duidelijk verband zichtbaar tussen de temperatuur van het oceaanwater en het aantal stormen en overstromingen wereldwijd.

aantal stormen en overstromingen sinds 1940

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag