an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

warme en koude golfstroom

Sinds de laatste ijstijd (±21000 jaar geleden) bevindt zich in de oceanen op aarde een bepaalde golfstroom. Deze stroom brengt warm water via de evenaar naar de Noordelijke Atlantische Oceaan richting Noordpool, waarna koud water terugstroomt naar de Stille Oceaan.

warme en koude golfstroom

Ons klimaat op aarde wordt voor een groot deel bepaald door de stroming van warmte van de evenaar naar de polen. Dit gebeurt door wind en oceaanstromingen. De warme en koude golfstroom speelt hierbij een belangrijke rol.

De warme golfstroom zorgt ervoor dat landen rond de Noordelijke Atlantische Oceaan een gematigd klimaat hebben. Als de warme golfstroom zou stoppen ontstaat een nieuwe ijstijd.

ontstaan vorige ijstijd in Europa (±21000 jaar geleden)

golfstroom in de Noordelijke Atlantische Oceaan


Warm water uit de warme golfstroom verdampt in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Hierdoor wordt warme lucht naar Europa gevoerd. Europa heeft daarom een gematigd klimaat. Het water dat in de Noordelijke Atlantische Oceaan afkoelt door verdamping wordt zwaarder. Dit komt omdat het water wel verdampt maar het zout in het water achterblijft. Zout water is dus zwaarder dan minder zout of zoet water en zakt naar de bodem van de oceaan. Dit principe houdt de golfstroom in werking.

ontstaan vorige ijstijd in Europa (±21000 jaar geleden)


Aan het begin van de vorige ijstijd bevond zich in Noord-Amerika een groot meer. Toen door het breken van een ijsdam het water uit dit meer in de Noordelijke Atlantische Oceaan stroomde, vermengde koud minder zwaar water zich met het oceaanwater. Hierdoor stopte de warme/koude golfstroom en ontstond ook in Europa een ijstijd.

ontstaan van een nieuwe ijstijd in Europa

situatie bij de noordpool bij een wereldwijde stijging van 5°C

Wanneer de temperatuur op aarde 5°C zou stijgen, houdt dit in dat op de evenaar de temperatuur 1°C stijgt en op de noordpool maar liefs 12°C . Hierdoor smelt alle poolijs. Smeltwater bevat vrijwel geen zout en is dus lichter dan gewoon oceaanwater. Door plotseling smelten van het ijs op de Noordpool zou in Europa een nieuwe ijstijd aan kunnen breken. Dit zou op een vergelijkbare wijze gebeuren als tijdens het breken van de ijsdam in Noord-Amerika tijdens de vorige ijstijd.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag