werkblad bij de presentatie 'an inconvient truth' van Al Gore  (werkblad - digitaal werkblad)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vragen bij pagina 5 van 'an inconvenient truth '

Lees en bekijk pagina 5 van 'an inconvenient truth' door op onderstaande link te klikken of bekijk de DVD van de film 'an inconvenient truth' en beantwoord daarna de onderstaande vragen'.

3.1
1pntGeorge Bush senior (president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993) criminaliseerde de milieubeweging en veronderstelde dat zij het faillissement van de Verenigde Staten beoogde. Wie hadden met name belang bij deze uitspraken van George Bush senior?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


klimaatconferentie in Kyoto (Japan) 1997

In 1997 werd in de Japanse stand Kyoto een klimaatconferentie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de geïndustrialiseerde landen een klimaatverdrag ondertekend. De doelstelling van het verdrag was 'het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat kan worden voorkomen'.

link: Kyoto-verdrag (1997) by: Google

3.2
1pntWelk geïndustrialiseerd land of welke geïndustrialiseerde landen hebben in 1997 het klimaatsverdrag in Kyoto niet ondertekend?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.3
1pntIn de Verenigde Staten wordt per hoofd van de bevolking gemiddeld het meeste CO2 uitgestoten. Hoeveel keer CO2 stoot een inwoner van de Verenigde Staten gemiddeld meer uit dan een inwoner van de Europese Unie?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


link: inwoners China by: Google

3.4
1pntDe uitstoot van CO2 in China in 2005 was bijna net zo hoog als de uitstoot van CO2 in de Europese Unie, terwijl de gemiddelde uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking in China veel lager is dan de gemiddelde uitstoot CO2 per hoofd van de bevolking in de Europese Unie. Het aantal inwoners van de Europese Unie bedroeg in 2005 nog geen 400 miljoen. Hoeveel inwoners had China toen ongeveer?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.5
1pntChina behoort qua uitstoot van CO2 tot de drie meest vervuilende regio's op aarde, terwijl de gemiddelde uitstoot per Chinees ten opzichte van de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en Japan vrij laag is. Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.6
1pntIn de Verenigde Staten wordt gemiddeld per hoofd van de bevolking veel meer CO2 uitgestoten dan waar dan ook. Dit heeft onder andere te maken met het consumptiepatroon van Amerikanen. Amerikanen verbruiken per hoofd van de bevolking veel meer energie dan bijvoorbeeld Europeanen of Japanners. Wat kan nog een reden zijn voor de gemiddeld hogere uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag