lesmateriaal maken bij de presentatie 'an inconvient truth' van Al Gore  (werkstuk - vervaardigen van lesmateriaal)| bovenbouw h v |

gezamenlijk samenstellen van lesmateriaal

Van de presentatie 'an inconvient truth' van Al Gore is een bijna 2 uur durende DVD uitgebracht. De presentatie van Al Gore bevat veel informatie. Om deze informatie te verwerken kunnen opdrachten bij deze presentatie gemaakt worden. Door de presentatie van Al Gore klassikaal in stukken te verdelen en verschillende groepen leerlingen bij de verschillende delen van de presentatie van Al Gore opdrachten te laten maken, kan in betrekkelijk korte tijd de presentatie van Al Gore voorzien worden van verwerkingsvragen. Door de verschillende groepjes elkaars opdrachten te laten maken heeft uiteindelijk iedereen de gehele presentatie van Al Gore verwerkt. Door op de onderstaande link te klikken kan de samenvatting die door Biodoen van deze presentatie is gemaakt gebruikt worden. Daarnaast kan ook de DVD die naar aanleiding van de presentatie van Al Gore is uitgebracht worden bekeken.

screenshots 'an inconvient truth'

werkwijze:

Verdeel de klas (of groep) in een aantal subgroepen. Verdeel de 17 pagina's van de presentaties (of de ruim 90 minuten van de DVD) in samenhangende gedeelten. Verdeel deze delen over de verschillende groepen. Door de klas zodanig in subgroepen te verdelen dat verschillende individuele kwaliteiten van personen evenredig verspreid zijn, kan het meest efficiënt gewerkt worden en het hoogste gezamenlijke niveau bereikt. Verwerk in de opdrachten screenshots van de animatie's, grafieken, tabellen en dramatische beelden om het lesmateriaal te verfraaien en aanschouwelijk te maken.

Verwerk minimaal de volgende onderwerpen in de opdrachten:
• Staat van dienst van Al Gore
• moraal van de presentatie
• broeikaseffect, versterkt broeikaseffect
• seizoensgebonden schommelingen in het CO2-gehalte
• zichtbare gevolgen van 'global warming'
• belang van metingen CO2 en O2 gehalte van gletsjerijs en poolijs
• relatie tussen 'global warming' en temperatuurstijging
• olie- en gaslobby in de VS
• rol van Amerikaanse presidenten bij klimaatbeheersing
• CO2uitstoot per regio
• ontstaan van wervelwinden
• relatie tussen klimaatsverandering en stromen en overstromingen
• relatie klimaatsverandering en droogte
• ontstaan van golfstromen
• belang van golfstromen voor het klimaat in Europa
• ontstaan van de de vorige ijstijd in Europa
• mogelijke ontstaan van een nieuwe ijstijd in Europa
• opwarming van de polen in relatie tot golfstromen
• absorptievermogen van zonlicht door ijs en zeewater
• verschillen tussen het smelten van landijs en oceaanijs
• gevaren van meervorming van smeltwater op landijs
• wereldwijde gevolgen van het smelten van poolijs
• groei van de wereldbevolking
• toenemende voedsel- en waterbehoefte
• beïnvloeding van de aarde door landbouw en irrigatie
• noodzaak van 'het nieuwe denken' over milieu
• nieuwe technologieën en oude gewoonten
• ontkenning en manipulatie
• keuze tussen milieu of economie

Verwerk het lesmateriaal van de verschillende groepen tot één geheel, kopieer dit een aantal maal, en zorg ervoor dat alle individuen in de klas opdrachten over alle onderwerpen van de presentatie van Al Gore kunnen maken. Vergelijk binnen de subgroepjes de antwoorden op de vragen en formuleer kritiek op het lesmateriaal. Koppel deze kritiek terug naar de subgroepjes die verantwoordelijk zijn voor het gemaakte lesmateriaal.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag