nieren en uitscheiding  (theorie - oefentoets)| bovenbouw v |

concentratieverandering

In de tabel hieronder is de samenstelling van bloedplasma, voorurine en urine weergegeven. Tevens is de concentratieverandering tussen voorurine en urine vermeld.

samenstelling bloedplasma, voorurine en urine (in procenten)
2.1
1pntWelk proces in de nieren zorgt voor het verschil in ureumconcentratie tussen voorurine en urine?
  • actief transport
  • osmose
  • diffusie
2.2
1pntWelk proces in de nieren zorgt voor het verschil in glucoseconcentratie tussen voorurine en urine?
  • osmose
  • diffusie
  • actief transport

filtraatvolume en osmotische waarde

nefron, filtraatvolume en osmotische waarde

In de bovenstaande afbeeldingen zijn percentages van het filtraatvolume van de voorurine en urine bij het linker nefron afgebeeld:

lichaampje van Malpighi = 100%
eerste gekronkelde nierbuisje = 33% → 20%
buigpunt lis van Henle = 15%
tweede gekronkelde nierbuisje = 15% → 5%
verzamelbuisje = 5% → 0.5%

In de bovenstaande afbeeldingen zijn de plaatselijke osmotische waarde van de voorurine en urine bij het linker nefron afgebeeld (10x3 = 1000):

lichaampje van Malpighi = 0.8
eerste gekronkelde nierbuisje = 0.8
buigpunt lis van Henle = 3.1
tweede gekronkelde nierbuisje = 0.3 → 0.8
verzamelbuisje = 0.8 → 3.1

2.3
1pntDirect na ultrafiltratie in de glomerulus is het filtraatvolume van voorurine in het nefron 100%. In het verzamelbuisje is dit filtraatvolume teruggebracht tot 0.5%. Door met name welk proces in de nieren wordt deze volumereductie veroorzaakt en welke stoffen zijn hierbij betrokken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.4
1pntIn het niermerg is de osmotische waarde van het nierweefsel hoger dan in de nierschors. Door welk proces in de nieren wordt dit osmose-interval veroorzaakt en welke stoffen zijn hierbij betrokken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag