nieren en uitscheiding  (theorie - oefentoets)| bovenbouw v |

tegenstroomsysteem

In de onderstaande afbeeldingen is een nefron met de lis van Henle afgebeeld. In de lis van Henle stroomt voorurine van punt `[a]` naar `[b]` via `[c]`. De osmotische waarde stijgt als de voorurine van `[a]` naar `[c]` stroomt, terwijl de osmotische waarde daalt als de voorurine van `[b]` naar `[c]` stroomt.

tegenstroomsysteem

De oplopende concentratie naar het buigpunt `[c]` in de lis van Henle wordt mogelijk gemaakt door het tegenstroomsysteem. In de afbeelding hierboven is het tegenstroomsysteem schematisch afgebeeld.

In het tegenstroomsysteem wordt water van het dalende deel van de lis van Henle getransporteerd naar het stijgende deel van de lis van Henle. De celmembranen in het dalende deel van de lis van Henle zijn sterk permeabel (doorlatend) voor water.

3.1
1pntWaarom kan het watertranport van het dalende deel naar het stijgende deel van de lis van Henle plaatsvinden door osmose?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


In het tegenstroomsysteem worden natrium-ionen van het stijgende deel van de lis van Henle getransporteerd naar het dalende deel van de lis van Henle. De celmembranen in het stijgende deel van de lis van Henle zijn sterk permeabel voor natrium-ionen. Dit natrium-ionentransport vindt plaats door actief transport.

3.2
1pntWat is het voordeel van het natrium-ionentransport binnen het tegenstroomsysteem?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag