actief en passief transport in nierweefsel  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

actief en passief transport in nierweefsel

In de nieren worden overtollige en schadelijke stoffen uit het bloed gehaald. Daarnaast wordt ook de osmotische waarde van het bloed in de nieren gereguleerd. De nier is opgebouwd uit nierschors, niermerg en nierbekken.

nier
  
nefron (niereenheid)
  

In de nierschors en in het niermerg liggen enkele miljoenen niereenheden (nefronen).

vorming urine

Doordat de diameter van het nierslagadertje dat het kapsel van Bowman (nierkapsel) in gaat, groter is dan de diameter van het nierslagadertje dat het kapsel van Bowman uit gaat, wordt de bloeddruk in de glomerulus hoger. Door deze hoge bloeddruk worden moleculen zoals glucose, ionen en ureum uit de haarvaten in de glomerulus geperst. Dit proces heet ultrafiltratie. In het lichaam van Malpighi (kapsel van Bowman en glomerulus) wordt voorurine geproduceerd.

tabel bloedplasma, voorurine en urine

Per dag wordt er circa 180 liter voorurine geproduceerd. Door middel van terugresorptie blijft van deze 180 liter voorurine slechts 1.5 liter urine over.

In de nierbuisjes wordt de voorurine geleidelijk omgezet in urine. De urine verlaat de nefronen via verzamelbuizen die eindigen in het nierbekken.

1.1
1pntWelke bewering is juist?
  • in het niermerg worden door terugresorptie nuttige stoffen in de nierhaarvaten en het nierweefsel opgenomen; hierdoor is de concentratie van opgeloste stoffen in het nierbekken drie à vier keer zo hoog als in de nierschors; hierdoor wordt water in het niermerg door middel van diffusie opgenomen in de nierkanaaltjes
  • in het niermerg worden door terugresorptie nuttige stoffen in de nierhaarvaten en het nierweefsel opgenomen; hierdoor is de concentratie van opgeloste stoffen in het nierbekken drie à vier keer zo hoog als in de nierschors; hierdoor wordt water in het niermerg door middel van osmose opgenomen in de nierkanaaltjes
  • in het niermerg worden door terugresorptie nuttige stoffen in de nierhaarvaten en het nierweefsel opgenomen; hierdoor is de concentratie van opgeloste stoffen in het nierbekken drie à vier keer zo hoog als in de nierschors; hierdoor wordt water in het niermerg door middel van osmose opgenomen in de nierhaarvaten
  • in het niermerg worden door terugresorptie nuttige stoffen in de nierhaarvaten en het nierweefsel opgenomen; hierdoor is de concentratie van opgeloste stoffen in het nierbekken drie à vier keer zo hoog als in de nierschors; hierdoor wordt water in het niermerg door middel van diffusie opgenomen in de nierhaarvaten

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag