actief en passief transport in nierweefsel  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

kunstnier van Willem Johan Kolff (1943)

Patiënten met nierfalen moeten eens per week (of vaker) naar het ziekenhuis voor een dialyse. Het bloed van deze patiënten wordt door nierdialyse gezuiverd van schadelijke stoffen.

kunstnier (1943)

Bloed van de nierpatiënt wordt door een semi-permeabele slang (een dierlijke darm) geleid. Deze slang is om een ronddraaiende trommel in een spoelvloeistof gewonden. Kleine moleculen worden door de rondraaiende centrifugewerking (centipetale kracht) van de trommel uit de slang geperst. Op deze manier wordt het bloed gezuiverd van schadelijke stoffen.

kunstnier

Een kunstnier werd voor het eerst toegepast in 1943 door de internist Willem Johan Kolff. De eerste patiënten stierven echter allen jammerlijk. Na de vijftiende patiënt was de kunstnier vervolmaakt en konden mensen met nierfalen voor het eerst in de geschiedenis geholpen worden. Uiteindelijk heeft Kolff`s uitvinding vele mensenlevens gered

2.1
1pntWelke bewering is juist?
  • omdat in de kunstnier geen terugresoptie van nuttige kleine moleculen plaatsvindt, blijft er een risico zitten aan nierdialyse
  • omdat in de kunstnier geen hormonale terugkoppeling plaatsvindt (hormoon ADH), kan de osmotische waarde van het bloed door nierdialyse ontregeld worden

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag