a-specifieke afweer en specifieke afweer  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

leukemie

Bloedcellen zijn net als andere cellen gevoelig voor kanker. Bloedkanker wordt leukemie genoemd. Bloedkanker kan herkend worden aan opeenhopingen van bloedcellen. Leukemie is een Grieks woord en betekent witte neerslag.

3.1
1pntWanneer deze celwoekering in lymfatisch weefsel optreedt spreekt men van een lymfoom.
  • Bij een lymfoom woekeren [ myeloïde stamcellen ] [ lymfoïde stamcellen ] [ lymfocyten ]

Men spreekt van leukemie als celwoekering plaatsvindt in beenmerg en bloed. Bij acute leukemie bestaan celwoekeringen uit onrijpe cellen, terwijl chronische celwoekeringen uit rijpe cellen bestaan. Afhankelijk van het type woekering wordt leukemie ingedeeld in een lymfatische en myeloïde vorm.

3.2
2pntwoekering
  • Bij woekering van onrijpe monocyten en granulocyten spreekt men van [ acute lymfatische leukemie ] [ acute myeloïde leukemie ]
  • Als zowel lymfatische als myeloïde celwoekering plaatsvindt is de kanker ontstaan in een [ primaire stamcel ] [ myeloïde stamcel ] [ lymfoïde stamcel ]

Hieronder is een bloedpreparaat afgebeeld met grote hoeveelheden rijpe granulocyten en een bloedpreparaat met grote hoeveelheden T-helpercellen.

overdaad granulocyten
overdaad T-helpercellen
3.3
1pnteen overdaad aan granulocyten
  • Bij de patient met een overdaad aan granulocyten in het bloedmonster is sprake van [ acute myeloïde ] [ chronische myeloïde ] [ chronische lymfatische ] [ acute lymfatische ] leukemie.
3.4
1pnteen overdaad aan T-helpercellen
  • Bij de patient met een overdaad aan T-helpercellen in het bloedmonster is sprake van [ chronische lymfatische ] [ acute lymfatische ] [ acute myeloïde ] [ chronische myeloïde ] leukemie.

evolutie en witte bloedcellen

Bij een bepaalde evolutietheorie wordt verondersteld dat witte bloedcellen een evolutionaire oorsprong hebben in een symbiose van amoebe-achtige eencellige organismen met veelcellige organismen

amoebe

Symbiose is een langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Symbiose kan in het voordeel van één of beide organismen werken.

3.5
1pntOnderbouw deze theorie met morfologische overeenkomsten tussen witte bloedcellen en amoebes. Morfologie is de leer van de vorm en bouw van organismen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag