a-specifieke afweer en specifieke afweer  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

antigeen-presentatie

Lichaamsvreemde antigenen kunnen door fagocytose of door andere processen op de MHC II-receptoreitwitten geplaatst worden.

fagocytose

Op het moment dat een cel antigenen op de MHC II-receptoreiwitten op het celmembraan geplaatst heeft spreekt men van een antigeen-presenterende cel.

Via bloed en lymfe komen de antigeen-presenterende cellen terecht in lymfoïde organen.

lymfatisch weefsel

Macrofagen scheiden de hormoonachtige stof interleukine 1 af. Interleukine 1 is een cytokine. Cytokinen hebben een regulerende functie.

In het lymfatisch weefsel activeert interleukine 1 T-lymfocyten met de juiste T-celreceptoren om de antigeen-presenterende cel op te zoeken. De T-lymfocyten hechten daarna aan de antigenen op het celmembraan van de antigeen-presenterende cellen.

antigeen-presentatie

Hierdoor worden de T-lymfocyten geactiveerd. Geactiveerde lymfocyten delen veelvuldig en ontwikkelen zich tot T-helpercellen, T-geheugencellen en cytotoxische T-cellen.

celmembraan
6.1
1pntKlik op het membraaneiwit hieronder dat onder invloed van interleukine 1 eiwitsynthese in T-lymfocyten op gang brengt.

Na fagocytose van een ziekteverwekker wordt antigeen op het MHC II-receptoreiwit geplaatst. Dit antigeen is afkomstig van de ziekteverwekker.

6.2
1pntIn welke van de onderstaande afbeeldingen is de plaatsing van het antigeen op het MHC II- receptoreiwit juist weergegeven?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag