a-specifieke afweer en specifieke afweer  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

a-specifieke en specifieke afweer

7.1
3pntgranulocyten en macrofagen
  • [ zowel granulocyten als macrofagen ] [ alleen granulocyten ] spelen een rol bij de a-specifieke afweer.
  • [ granulocyten ] [ macrofagen ] spelen daarnaast een rol bij antigeen-presentatie.Antigeen-presentatie is een onderdeel van de [ a-specifieke ] [ specifieke ] afweer.
7.2
3pntziekteverwekkers
  • Bij [ a-specifieke ] [ specifieke ] afweer worden ziekteverwekkers gefagocyteerd, terwijl bij de [ a-specifieke ] [ specifieke ] antistoffen een rol spelen.
  • Antistoffen werken in op antigenen. Lymfocyten spelen [ wel ] [ geen ] rol bij de productie van antistoffen.

cellulaire afweer

Na antigeen-presentatie door bijvoorbeeld een macrofaag aan een T-lymfocyt, delen de T-lymfocyten veelvuldig.

antigeen-presentatie

De meeste dochtercellen zijn T-helpercellen. Deze cellen produceren interleukine 2. Interleukine 2 is een cytokine. Cytokinen hebben een regulerende functie.

celdeling
7.3
1pntcytokinen
  • Bepaalde cytokinen stimuleren de ontwikkeling van cytotoxische T-cellen in [ lymfatisch weefsel ] [ het beenmerg ]

Cytotoxische T-cellen zijn betrokken bij de cellulaire afweer.

7.4
1pntcellulaire afweer
  • Cellulaire afweer is een voorbeeld van [ specifieke ] [ a-specifieke ] afweer.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2024 Leon Dahmen biodoen Den Haag