immuniteit en allergie  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

influenza

Griep wordt veroorzaakt door een influenza-virus. Dit virus wordt voornamelijk overgebracht via de lucht, bv. door hoesten. Infuenza-virussen zijn retrovirussen die bestaan uit acht nucleotideketens RNA omhuld door een bolvormig vetzuurmembraan met eiwitmoleculen. De bolvormige structuur wordt enveloppe genoemd.

influenza-virus

virusduplicatie

Het influenza-virus weet zich op een zodanige manier aan het celmembraan van een lichaamscel te hechten dat het virus-RNA de lichaamscel kan binnendringen zonder dat het door enzymen verteerd wordt. Als het influenza-virus is opgenomen in een lichaamscel dringt het virus-RNA de celkern van de lichaamscel binnen. In de celkern wordt het RNA-virus gedupliceerd. Het virus-RNA neemt daarnaast de eiwitsynthese in de geïnfecteerde cel deels over. Hierdoor gaat de lichaamscel in zijn cytoplasma nieuwe enveloppen voor nieuwe infuenza-virussen synthetiseren. Deze enveloppen worden in het celmembraan van de lichaamscel ingebouwd. Uiteindelijk wordt de nieuwe enveloppe gevuld met de gedupliceerde nucleotideketens en snoeren de influenza-virussen zich af.

Het influenza-virus muteert gemakkelijk. Hierdoor is het mogelijk dat iemand die hersteld is van griep korte tijd later weer griep krijgt.

4.1
1pntwelke bewering is juist?
  • Door mutatie van het genetisch materiaal van influenza-virussen kunnen de enveloppen van de influenza-virussen zodanig veranderen dat het antigeen op enveloppen niet herkend wordt door het afweersysteem.
  • Door mutatie van het genetisch materiaal van influenza-virussen kunnen de nucleotideketens van het virus-RNA zodanig veranderen dat deze niet herkend worden door het afweersysteem.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag