an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

poolijs

De Noordpool werkt als een spiegel voor het zonlicht. IJs reflecteert 90%. Oceaanwater absorbeert echter 90% water. Als een deel van het poolijs op de Noordpool smelt, wordt meer zonlicht geabsorbeerd. Hierdoor warmt het oceaanwater extra snel op.

reflectie en absorptie met en zonder poolijs op de Noordpool


Wetenschappers verschillen van mening over wanneer het poolijs in de zomer volledig van de Noordpool verdwenen zal zijn. De schattingen anno 2007 luiden dat de ijskap 's zomers verdwenen is over 5 à 50 jaar.

afname ijskap noordpool

In de afgelopen 40 jaar is de dikte van de ijskap op de Noordpool met 40% afgenomen.

dikte poolijs afgelopen 100 jaar

landijs en oceaanijs

Onder de Noordpool bevindt zich geen land. Dit in tegenstelling tot Groenland en Antarctica. Hoewel ijs op water drijft ligt het overgrote deel van de ijskap van de Noordpool onder water. Als het ijs op de Noordpool smelt heeft dat minder gevolgen voor de stijging van de zeespiegel dan als het landijs van Groenland en Antarctica zou smelten.

oceaanijs en landijs

gevolgen smelten van oceaanijs Antarctica en landijs Groenland

smelten oceaanijs Antarctica en landijs Groenland


Antarctica is verreweg de grootste ijsmassa in de wereld. Naast landijs is in Antarctica ook oceaanijs aanwezig. De hoeveelheid oceaanijs van Antarctica komt globaal overeen met de hoeveelheid landijs in Groenland. Als het oceaanijs van Antarctica zou smelten zou dit een stijging van de zeespiegel van 6 meter veroorzaken. Als het landijs van Groenland zou smelten, zou dit eveneens een stijging van de zeespiegel van 6 meter veroorzaken.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag