an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

Antarctica

In de onderstaande animatie is te zien hoe snel delen van Antarctica kunnen smelten. Het deel van Antarctica dat in de onderstaande animatie in 35 dagen smelt, heeft een vergelijkbaar oppervlak als de provincie Drenthe.

smelten van de Larson ijsschots in Antarctica


Het smelten van het oceaanijs van de Larson ijsschots in Antarctica heeft gevolgen voor het landijs rondom de Larson zee. Omdat het oceaanijs het landijs rondom de Larson zee op zijn plek hield, stortten grote hoeveelheden landijs in de Larson zee.

afbrokkelen landijs rondom de Larson zee


Het afbrokkelen van landijs heeft veel meer gevolgen voor het stijgen van de zeespiegel dan het smelten van oceaanijs, omdat oceaanijs zich al voor het grootste deel onder water bevindt.

afbrokkelen ijsschots

gevaar smeltwater op antarctisch ijs

gevaren van smeltwater op antarctisch ijs


Smeltwater dat zich in meertjes verzamelt op antarctisch ijs, zakt naar de bodem. Vroeger werd verondersteld dat dit water weer zou bevriezen. Dit is echter niet het geval. Door het water dat zich onder de ijslaag bevindt, drijft de ijslaag op water. Na verloop van tijd kan de gehele ijsschots losraken. Dit is wat gebeurde met het ijs in en rondom de Larson zee op Antarctica. Gezien de huidige situatie kan dit in Antarctica op veel meer plaatsen gebeuren. Het stijgen van de zeespiegel versterkt dit proces enorm.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag