an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

Groenland

In de onderstaande animatie is te hoe het smeltwater in Centraal-Groenland met grote snelheid naar de bodem zakt. Dit water zal, net als bij de Larson zee in Antarctica, het landijs doen losraken en in de oceaan laten verdwijnen.

smeltwater dat naar de onderkant van de ijslaag in Centraal-Groenland zakt


's Zomers smelt een deel van het landijs op Groenland. In de onderstaande animatie is weergegeven hoeveel meer landijs de afgelopen 20 jaar 's zomers smelt op Groenland.

afname landijs in zomers op Groenland de afgelopen 20 jaar

gevolgen van de afname van het landijs op Groenland en Antarctica

Als de helft van het landijs op Groenland en de helft van het landijs op West-Antarctica zouden verdwijnen heeft dit rampzalige gevolgen voor grote delen van de wereld. Omdat landijs zich niet zoals oceaanijs voor het grootste deel onder water bevindt, stijgt de zeespiegel in een dergelijk geval enorm.

situatie in Manhattan-New York wanneer de helft van het ijs op Groenland en de helft van het ijs op Westelijk-Antarctica smelt


In de bovenstaande animatie zijn de gevolgen van stijging van de zeespiegel voor Manhattan en New York weergegeven als de helft van het ijs op Groenland en de helft van het ijs op Westelijk-Antarctica zou verdwijnen. De gevolgen voor de rest van de wereld zijn op veel plekken nog veel dramatischer.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag