an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

groei van de wereldbevolking

Het heeft 10.000 generaties gekost om de wereldbevolking te laten groeien tot 2 miljard. De wereldbevolking bedraagt nu ongeveer 6 miljard mensen. De generatie mensen die nu 50 à 60 zijn zullen het meemaken dat de wereldbevolking tijdens hun leven van 2 miljard mensen (in hun jeugd) tot 9 miljard mensen zal uitgroeien.

groei wereldbevolking 1975 - 2025

De toename van de wereldbevolking zal met name in de ontwikkelingslanden plaatsvinden.

toenemende voedselbehoefte 1970 - 2050
toenemende waterbehoefte 1995 - 2050

Om de bevolking van met name de ontwikkelingslanden te kunnen voeden en van schoon water te voorzien zal de komende decennia een grote aanslag op het milieu plaatsvinden. Hierdoor kunnen natuurlijke bronnen uitgeput raken.

gevolgen toename voedsel en waterbehoefte groeiende wereldbevolking

Op dit moment is 30% van de CO2-uitstoot afkomstig van bosbranden. Bosbranden zijn het gevolg van het feit dat met name in Afrika meer behoefte is aan landbouwgrond.

kappen en afbranden van tropisch regenwoud ten behoeve van landbouwgrond


In de onderstaande afbeelding is te zien hoeveel licht er gedurende een half jaar door een satelliet, die zich in een baan om de aarde bevindt, is waargenomen. Veel licht is afkomstig van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit licht is grotendeels afkomstig van elektrische verlichting. In Rusland zijn naast elektrisch licht ook de branden van gas- en olievelden te zien. In Afrika, Zuid-Amerika en het zuiden van Azië wordt het licht echter grotendeels veroorzaakt door bosbranden.

nachtelijk licht dat wereldwijd gedurende 6 maanden door een satelliet waargenomen is

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag