an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

technologische revolutie

De afgelopen tientallen jaren zich heeft met name in de geïndustrialiseerde een ware technologische revolutie voltrokken.

technologische revolutie


De technologische revolutie heeft veel voordelen opgeleverd betreffende computertechnologie, medische wetenschap en communicatietechnologie. Volgen Al Gore is het van het grootste belang dat we ons wereldwijd realiseren dat deze nieuwe technologieën ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee brengen. Deze nieuwe technologieën vereisen volgens Al Gore ook een andere manier van denken. Al Gore formuleert dit als volgt:

old habits + old technology = predictable consequences

old habits + new technology = dramaticly altered consequences


Al Gore stelt dat nadat we de Atoombom gebruikt hadden en de gevolgen van deze nieuwe technologie konden zien, we geleerd hebben om minder snel dit soort wapens te gebruiken omdat de gevolgen van deze nieuwe technologie desastreus bleken te zijn.

verandering in de wijze van oorlogvoeren door veranderende technologie


Sinds de ontwikkeling van de atoombom is de manier van oorlogvoeren door de geïndustrialiseerde landen veranderd. Met speren, zwaarden, kanonnen en (machine)geweren hebben zich talrijke oorlogen en zelfs wereldoorlogen afgespeeld. De atoombom is alleen in Nagasaki en Hiroshima ooit ingezet. De bereidheid om dit wapen in te zetten is na deze bombardementen sterk afgenomen. Deze nieuwe atoomtechnologie heeft ervoor gezorgd dat oude gewoonten (old habits) zijn veranderd omdat de technologie, kernwapens, ook is gewijzigd. Als we onze oude gewoonten, veel oorlog voeren met de modernste wapens, met kernwapens zouden volhouden, zou dit dramatische en gevolgen van een compleet andere aard (dramaticly altered consequences) hebben gehad.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag