an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

nieuwe technologieën en oude gewoonten

veranderende technologieën


De Coloradorivier in de Verenigde Staten bereikt 's zomers soms de oceaan niet meer omdat door irrigatie van landbouwgronden alle water in de rivier is verbruikt. Het Aralmeer in Rusland, ooit de 4de binnenzee van de wereld, is nu voor meer dan driekwart verdroogd, omdat het rivierwater dat naar het meer toestroomde voor irrigatie is gebruikt. De vissersvloot die ooit het Aralmeer bevoer ligt werkloos in het zand, terwijl het meer inmiddels tientallen kilometers verderop ligt.

verdroging door irrigatie

manier van denken

Als een kikker in kokend water springt, zal hij er onmiddellijk uit willen. Als een kikker echter in koud water springt dat langzaam wordt opgewarmd, blijft de kikker zitten totdat hij gekookt is (of gered wordt).

gedrag van een kikker


Al Gore trekt een vergelijking tussen het gedrag van de kikker en het menselijk gedrag betreffende het opwarmen van de aarde. Omdat de opwarming van de aarde een geleidelijk proces is (net als het opwarmen van het water waarin de kikker zich bevindt), zal de mens zich niet aanpassen en net als de kikker blijven wachten terwijl de gevolgen van het uitblijven van handelen enorme consequenties heeft.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag