an inconvient truth (een ongemakkelijke waarheid)  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

ontkenning en manipulatie

De wetenschappelijke wereld is er, net als Al Gore, van overtuigd dat de gevolgen van 'global warming' (opwarming van de aarde) dramatisch zullen zijn. In deze kringen is men er eveneens van overtuigd dat snel gehandeld moet worden om de gevolgen van 'global warming' nog te kunnen overzien. Iedereen in de wetenschappelijke wereld is het eens met de bevinding dat het klimaat verandert, dat dit snel gebeurt en dat 'global warming' en CO2-uitstoot hier de oorzaak van zijn.

manipulatie

Een kleine groep mensen (industriëlen en andere belanghebbenden) probeert echter de suggestie te wekken dat er verschil van mening heerst binnen de wetenschappelijke wereld. Deze mensen proberen te suggereren dat in de wetenschappelijke wereld 'global warming' als theorie ondersteund wordt en niet als feit. Deze mensen hebben er belang bij om twijfel te zaaien. Door twijfel stellen mensen het moment van handelen uit.

onder druk zetten

In de populaire pers is de afgelopen jaren veelvuldig ontkend dat de gevolgen van 'global warming' desastreus zijn en dat de gevolgen van 'global warming' lang niet zo snel zullen toeslaan als de wetenschappelijke wereld beweerd. In ruim de helft van de populaire artikelen over 'global warming' wordt het fenomeen afgezwakt. En dat terwijl de bewijzen onomstotelijk vastliggen. Inmiddels is ook bekend geworden dat de kleine groep van industriëlen en andere belanghebbenden zelfs wetenschappers heeft omgekocht om de gevolgen van 'global warming' af te zwakken of te ontkennen. Een aantal wetenschappers is strafrechtelijk vervolgd voor het publiceren van artikelen over 'global warming'. Het aantal keren dat wetenschappers uit hun functie ontheven zijn, publiek belachelijk gemaakt, of een spreekverbod opgelegd heeft gekregen is inmiddels niet meer te tellen.

its difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it

Met de bovenstaande bewering probeert Al Gore aan te geven hoe gemakkelijk het is voor rijke industriëlen en andere belanghebbenden om iemand die financieel afhankelijk van je is onder druk te zetten iets te ontkennen, zelfs wanneer het om feiten gaat.

economie of milieu

aarde

Vaak wordt, zoals in de onderstaande prent, de suggestie gewekt dat er gekozen zou moeten worden voor het milieu of voor de economie. Dit is volgens Al Gore echter een foute voorstelling van zaken. De eerste reden die hij noemt is meteen de meest basale: zonder planeet geen economie. Met andere woorden door voor geld te kiezen en geen oog te hebben voor de gevolgen voor de aarde, verspeelt men het milieu met als gevolg dat de economie ten gronde zal gaan.

foutieve voorstelling

De economie is net zo afhankelijk van een leefbaar milieu als het leven zelf. De tweede reden die Al Gore noemt is dat het een foute voorstelling van zaken is om te denken dat investeren in milieu geld kost. Een gezond milieu en een gezonde economie gaan hand in hand. Daarnaast is net zoveel geld te verdienen in duurzaam investeren als in niet-duurzaam investeren. Alleen gaat het in het laatste geval waarschijnlijk om een andere groep investeerders. De mensen die nu rijk worden en global warming' voor lief nemen, zijn ook de mensen die de meeste macht hebben in de wereld.

afbeeldingen bewerkt naar: an inconvenient truth © participant production paramount classics »»


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag