a-specifieke afweer en specifieke afweer  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

humorale afweer

immunoglobulinemolecuul

Onder invloed van de hormoonachtige stof cytokine (leukine 2), dat door de T-helpercellen wordt afgescheiden, vormen geactiveerde B-lymfocyten door deling B-geheugencellen en plasmacellen. Plasmacellen maken antistoffen of immunoglobulinemoleculen. Immunoglobulinemoleculen zijn eiwitten.

antistoffen
10.1
1pntplasmacellen
  • Plasmacellen produceren grote hoeveelheden antistof.
  • Antistoffen van een plasmacel hechten zich aan [ één soort ] [ verschillende soorten ] antigeen.
10.2
1pntantigeen
  • Aan antigeen kan(kunnen) zich [ verschillende soorten ] [ één soort ] antistof hechten.
10.3
1pntziekteverwekker
  • Tegen een ziekteverwekker worden [ eventueel ] [ altijd ] verschillende antistoffen gemaakt.
10.4
1pntimmunoglobulinemoleculen
  • Immunoglobulinemoleculen kunnen [ wel ] [ geen ] complexen vormen met antigenen, waardoor de antigenen hun schadelijke werking verliezen.
10.5
2pntantigeen-antistofcomplexen
  • Immunoglobulinemoleculen kunnen de membranen van ziekteverwekkers [ niet ] [ wel ] aantasten.
  • Antigeen-antistofcomplexen worden [ wel ] [ niet ] opgeruimd door macrofagen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag