a-specifieke afweer en specifieke afweer  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

immunoglobulinemoleculen

immunoglobulinemolecuul

In de molecuulstructuur van antistoffen of immunoglobulinemoleculen is grofweg een Y-vorm te herkennen

antigeen-antistofcomplexen
11.1
1pntHoeveel plasmacellen zijn betrokken geweest bij de zes antigeen-antistofcomplexen hiernaast?
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
11.2
1pntIn welke van de onderstaande antigeen-antistofcomplexen worden ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt door twee antigenen te clusteren met behulp van antistoffen?
11.3
1pnt In welke van de onderstaande antigeen-antistofcomplexen is, gelet op het aantal antigeen-antistof bindingen, het meest stabiele antigeen-antistofcomplex gevormd?
11.4
1pntIn welke van de onderstaande antigeen-antistofcomplexen wordt de ziekteverwekker niet onschadelijk gemaakt door deze met behulp van antistoffen af te dekken, waardoor het antigeen zijn schadelijke werking verliest?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag