ordening rijken, afdelingen & groepen

www.biodoen.nl   amfibieën   

selecteer een rijk
selecteer een afdeling
selecteer een groep

dieren » gewervelden » amfibieën

bij het indelen van de afdeling van de gewervelden wordt o.a. huidtype, ademhaling, voortplanting, milieu en warm/koudbloedig gebruikt
• huid bedekt met slijm
• koudbloedig
- ademhaling eerst kieuwen en huid; later longen en huid
• voortplanting: eieren zonder schaal
• milieu: water en land