ontstaansgeschiedenis van planten  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m h |

ontstaansgeschiedenis van planten

Tijdens de evolutie zijn planten, net als andere organismen, uit voorouders geëvolueerd. De planten die nu op aarde voorkomen stammen af van de planten die vroeger op aarde voorkwamen. In de loop van de evolutie zijn verschillende afdelingen in het plantenrijk ontstaan. Grofweg kunnen we nu drie afdelingen in het plantenrijk onderscheiden: de wieren en algen, de sporenplanten en de zaadplanten.

wieren/algen (links), sporenplanten (midden) en zaadplanten (rechts)

Bij deze practicumopdracht wordt de bouw van paardenstaarten, levermossen, bladmossen, zaadplanten en varens onderzocht op bepaalde kenmerken. Aan de hand van deze kenmerken kan bepaald worden welke plantengroepen eerder zijn ontstaan tijdens de evolutie.

link: gebruik de webpagina's van Biodoen over ordening en evolutie als naslagwerken

link: wikipedia: paleozoïcum by: wikipedia

link: zoeken naar paleozoïcum binnen wikipedia met google by: Google sitesearch

Paleozoïcum

De plantengroepen die in dit practicum worden onderzocht zijn ontstaan in het Paleozoïcum (570 mjg. - 225 mjg.). De grootste ontwikkelingen van planten vonden plaats tijdens het Siluur, Devoon en Carboon (430 mjg. - 280 mjg.).

paleozoïcum
geologische tijdrekening

Het Paleozoïcum wordt in de geologische tijdrekening een tijdperk en Siluur, Devoon en Carboon worden perioden genoemd.

Siluur en Devoon

Ongeveer 430 miljoen jaar geleden zijn de eerste landplanten ontstaan. Deze periode noemt men het Siluur. Het dierenleven in het Siluur speelde zich voornamelijk af in oceanen.

In het Devoon, ongeveer 400 tot 350 miljoen jaar geleden, vond een grote uitbreiding van landplanten plaats (zie afbeelding hierboven). In het Devoon ontstonden ook de eerste amfibie-achtige organismen.

Carboon

Ongeveer 300 miljoen jaar geleden zijn de eerste zaadplanten ontstaan. Deze periode wordt Carboon genoemd.

In het Carboon, ongeveer 350 tot 280 miljoen jaar geleden, vindt een enorme plantengroei plaats in moerasachtige bossen (zie afbeelding hierboven). In het Carboon ontstaan ook de eerste reptielachtige organismen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag